základna technických služeb v Praze

nepromarnit možnost odhalit neopakovatelnou poetiku...
funkčnost, pravdivost, variabilita, udržitelnost, respekt k okolí

Prostorová modulární pavučina prefabrikovaného betonového skeletu naplňuje maximální míru variability a dovoluje nám svobodně umístit dva provozy s rozdílnými nároky.

Větší technická část obsahuje garáže pro vozidla údržby, autodílnu, sklad materiálu a krytou deponii.

Menší část pro posádku má výrazně odlišné nároky na velikost místností, prosvětlení, akustiku, vnitřní teplotu i výraz. Proto jsme ji koncipovali jako nezávislou vloženou krabičku z lehké montované ocelové konstrukce.

Zásadní roli ve fungování domu hraje prostorové nic - vstupní atrium. Slouží jako propojka s ulicí, hlavní vstup a komunikační uzel, jehož míru otevřenosti lze nastavit velkými otočnými žábrami. Je to polosoukromé místo setkávání, kde prší, roste tráva a pěstují se rajčata.

Všechny prostory jsou osvětleny přirozeným denním světlem a všechny pobytové plochy mají vysoký standard vnitřní akustiky.

Veřejná stavba by měla jít příkladem v oblastech udržitelnosti, práce s obnovitelnými energiemi, standardu vnitřního prostředí i použitých materiálů.

přiznané konstrukce a materiáy bez dalších krycích vrstev podtrhují celkovou autentickou výpověď
PROGRES architekti s.r.o. Kamenická 4, 170 00 Praha 7 info@progresarchitekti.cz