o nás

respektování jedinečnosti podmínek každého projektu dává vzniknout silnému, fungujícímu, vyváženému výsledku

pracujeme
s kontextem, prostorem, hmotou, světlem, materiály a pocity

Od roku 2006 nás vždy na cestě provází dialog s klientem a kontextem místa. Nasloucháme pozorně, odkrýváme souvislosti, revidujeme zadání a nacházíme autentická řešení pro projekty všech měřítek.

Věnujeme se architektuře, malým urbanismům, individuálním stavbám, landscapingu, průmyslovému designu i výstavnictví. Zajímají nás nestandardní zadání a práce na veřejných stavbách a prostorech.

baví nás to

Rádi se učíme.

S každým setkáním, projektem, stavbou se posuváme dál ve vnímání světa.

Vždy přemýšlíme o udržitelnosti a odpovědnosti za vstup do prostředí, ve kterém žijeme.

Při navrhování hodně diskutujeme a skicujeme. Oddělujeme zbytné od nezbytného. Digitalní realitu vyvažujeme modely, na které si lze sáhnout.
Za nedílnou součást tvůrčího procesu považujeme všechny fáze projektu až po dozor při realizaci.

těší nás dobře odvedená práce

Zhmotnění vizí, pozitivní zpětná vazba a spolupráce se zajímavými lidmi nás nabíjí energií do nových projektů. Díky!

PROGRES architekti s.r.o. Kamenická 4, 170 00 Praha 7 info@progresarchitekti.cz