sportovní hala v Novém Jičíně - 2. místo

propojení

synergie

transparentnost

Okolí místa svou jedinečností spoluutváří koncept stavby – myšlenkový, prostorový i materiálový.

V synergickém průsečíku provozů vzniká nové srdce areálu – tepající místo setkávání.

Neskrývá život uvnitř objektu, oživuje místo, iniciuje aktivitu a chuť se přidat.

Objekt vrůstá do struktury okolí maximálním napojením na parter, zeleň a morfologii terénu.

Díky sofistikovanému napojení na okolí zajišťuje zcela bezbariérový, bezkolizní provoz sportovců i diváků.

Ohled na životní prostředí předurčil výběr materiálů, konstrukčního řešení i způsobu výstavby.

Propracovaný energetický koncept a využití přírodních zdrojů posouvá objekt směrem k energetické soběstačnosti a minimálním provozním nákladům.

bez bariér
PROGRES architekti s.r.o. Kamenická 4, 170 00 Praha 7 info@progresarchitekti.cz