byt+byt

Volný a bez bariér. Ponechali jsme pouze dva rohové pokoje, které nám vyhovovaly svojí minimální velikostí a polohou.

Dřevěný box svou polohou vymezuje meziprostor s šatnou a technickým skladem

Konstrukční systém je řešen jako dvoutraktový železobetonový skelet s žebrovými stropy a konzolovými pavlačemi. Jednoduchost nosné konstrukce se ukázala jako rozhodující v přístupu k úpravě jednotek. Kromě nosných sloupů a komínových těles je možné půdorysné uspořádání zcela upravit.

Funkce, které potřebovaly svůj samostatný prostor, jsme omezili na minimum a vložili je do dvou nezávislých dřevěných boxů. První je volně zasunutý pod hlavní průvlak a obsahuje kuchyni, úložné prostory, toaletu.

Chtěl jsem, aby v nové koncepci přetrvala i stará stopa bytu. Nechali jsme ji proto otištěnou v podlaze. Bílý teracový pás v místě původních konstrukcí připomíná, jak byt původně fungoval.

Druhý box obsahuje koupelnu s výhledem, modulární odpočinkový set a pracovní místo

PROGRES architekti s.r.o. Kamenická 4, 170 00 Praha 7 info@progresarchitekti.cz