Revitalisation of the Boiler House Staňkov

Objekt bývalé kotelny je díky svojí jedinečné poloze uvnitř sídliště vhodný k budoucímu rozvoji i oživení místa.
Pro nové funkční využití bylo nutné redefinovat prostorové uspořádání bývalé kotelny. Vložením nezávislé hmoty, která obsahuje veškeré provozní zázemí vytváříme s minimem zásahů v prostoru tři základní funkční úrovně.

do kotelny umisťujeme restauraci s boulingovou drahou, volnočasový sál s boulderovou stěnou a v nejvyšším patře veřejnou saunu

pro nové funkční využití bylo nutné redefinovat prostorové uspořádání bývalé kotelny

stavba by se měla stát magnetem - lokálním komunitním mikrocentrem
PROGRES architekti s.r.o. Kamenická 4, 170 00 Prague 7 info@progresarchitekti.cz