Sport's hall Žatec - 2nd place

městotvornost

Vrůst do současné struktury města maximálním napojením parteru ve všech směrech.

Definovat pevný bod a nové subprostory v rozpadlé urbánní struktuře.

Umožnit fungování na hraně i uvnitř sídelního celku po jeho předpokládaném dalším rozvoji.

transparentnost

Neskrývat tep života uvnitř objektu.

Odhalením děje oživit místo, iniciovat aktivitu a chuť se přidat.

Odlehčit hmotu dálkovými průhledy.

bezbariérovost

Kompletně obsloužit provozy na jedné platformě.

Vizuelně propojit vnitřní a vnější veřejný prostor.

forma

Vytvořit jasně čitelnou veřejnou stavbu, neokázalou a přesto nezaměnitelnou.

Hlavni prostor haly jsme s ohledem na citlivé usazení do okolí a snížení investičních i provozních nákladů omezili na minimum. Všechny doprovodné provozy jsme umístili okolo této hmoty na jednu přízemní bezbariérovou platformu. Výraz stavby tak spoludefinují rozdílné požadavky na obě základní části.

Princip dělení do samostatných hmot jsme našli v průsečíku různých požadavků jednotlivých provozů, jejich nezávislém fungování, napojení na okolí a potřebou vnitřních komunikací. V objektu nejsou chodby chápané v klasickém smyslu, jedná se o prostory mezi pláštěm haly a jednotlivými krabičkami. Pokračování veřejného prostoru parteru v interieru budovy za skleněnou membránou. Každá část dostane svobodně co potřebuje - správnou polohu, velikost, napojení na okolí, nasvětlení, otevřenost či soukromí.

Z horizontu chodce se hlavní ustoupená hmota tolik neuplatňuje a dominantou se stává přízemní část napojená na parter.
PROGRES architekti s.r.o. Kamenická 4, 170 00 Prague 7 info@progresarchitekti.cz