Family house Litice

sluneční trychtýř v zimních měsících přivádí sluneční paprsky do celého obytného prostoru
zbylé konstrukční části CLT panelu se uplatnily v interiéru na schodišti a knihovně
PROGRES architekti s.r.o. Kamenická 4, 170 00 Prague 7 info@progresarchitekti.cz