MICROOFFICE

V návrhu pracujeme s mírou vyvážení dvou základních principů. Hmoty a prostoru, průhledného a neprůhledného, pevného a měkkého, intimního a otevřeného.

Všechny nezbytné technologie (rozvody a motory odvětrání, pojistná skříň, elektrifikace, osvětlení, připojení na silovou elektřinu, připojení k datovým rozvodům) jsou koncentrovány do jednoho modulu, který nazýváme DOCK.

PROGRES architekti s.r.o. Kamenická 4, 170 00 Prague 7 info@progresarchitekti.cz